054-8073002 info@skypic.org.il

צילומי סטילס מהאוויר המיועדים לשיווק נכסים והמחשת הנוף הנשקף מכל קומה ושילוב הדמיית הפרויקט בנוף הסביבתי

צילומי האוויר מבוצעים מגבהים, כיוונים וזוויות מבט לפי דרישות הלקוח תוך כדי שידור התמונה למסך על הקרקע (אפשרות לשיתוף הלקוח בצילום)

צילומי האוויר משמשים לצורך פרסום ושיווק הנכס למטרת מכירה או השכרה המשדרג באופן משמעותי את קידום המכירות בפרויקט על פני המתחרים ומאפשר להציג את הדמיית הנוף שישקף מהקומות שיבנו בעתיד ככלי שיווקי למכירת דירות אלה ללקוחות פוטנציאליים

:צילומי האוויר משמשים למגוון יישומים כגון

.שיווק נדל”ן, תכנון והדמיה ארכיטקטוניים, מעקב התקדמות פרויקטים סיור וירטואלי אווירי וסיורי וירטואלי 360 מעלות